چند روز پیش بود که خبر دار شدیم که قرار است که مهمانی ویژه از طرف سازمان بسیج دانش آموزی کشور مهمان ما شود ، که الحمدلله رب العالمین دیروز صبح بازرس محترم به مدرسه تشریف فرما شدند و بعد از شنیدن گزارش عملکرد بسیج مدرسه بسیار خوشحال مدرسه را ترک کردند....

متشکر از همه بسیجیان عزیز که باعث سربلندی مدرسه شدید.

پایان

منبع : ایمان ، قلم ، شجاعت |مهمان ویژه
برچسب ها : مدرسه